Portfolio

Vattenfallet

Bilder från Kroksjöbäcken, en liten bäck som rinner ner för sluttningarna på berget Loitavaare, Dorotea kommun i Södra Lappland. Bilderna är tagna 25 nov. 2015

Makro

Att försvinna in i makrovärlden är alltid lika fascinerande och man vet aldrig i förväg exakt vad man kommer att hitta där

Hitra / Fröya

Från öarna Hitra och Fröya i Sör-Tröndelag, Norge

Renskiljning

Under sommaren när renarna betar på fjällen blandas flockarna från dom olika samebyarna ihop med varandra. Vid höstens renskiljningar samlas först renarna ihop på fjället. Man driver dom flockvis in i ett stort rengärde för att traktens olika samebyarna ska skilja ut sina respektive renar. Man gör detta som en förberedelse inför flytten till vinterbeteslanden.
Vid skiljningarna pågår både arbete i det stora rengärdet och inne i en mindre arbetshage. I rengärdet letar man efter de kalvar som inte blivit märkta under den traditionsenliga kalvmärkningen på sommaren. När man finner en sådan kalv iakttar man den och ser vilken vajja som är dess mor och sedan fångas den in och ägaren märker kalven med sitt renmärke.
Man delar av ett mindre antal renar i taget som sedan släpps in i arbetshagen. Där skiljer respektive sameby ut sina renar och man vaccinerar även djuren samt färgmärker dom för att det senare ska synas vilka som blivit vaccinerade.
Renskiljningarna är en mäktig upplevelse som förutom det massiva intrycket som mängden renar och den ständiga rörelsen runt, runt i rengärdet ger, även gör att man får en liten inblick i samernas arbete med sina renar.

Renskiljning oktober 2014

Från höstskiljningen av renarna från Vournese och Vilhelmina södra samebyar.

Renflyttning på Blaikfjället

Vilhelmina södra samebys flytt med 7000 renar från vinterbetet i skogslandet till fjället i april 2011.

Slädhundsvärlden

Slädhundtävlingar präglas ofta av fart, hundliv, tävlingsstämning och det uttalade samarbetet mellan hundar och förare och det är alltid en upplevelse att vara med där

Polardistans 2014

Polardistans är en långdistanstävling för renrasiga polarhundar som går i trakterna av Särna varje år. Distanserna är 160 eller 300 km och på den längre distansen är det obligatorisk vila vid någon av de checkpoints som finns. All utrustning och mat som krävs under tävlingen fraktas i slädarna. Hundarna kontrolleras av veterinärer före start, vid varje checkpoint och efter målgång.

Polardistans is an endurance race for purebred polar dogs which takes place in the district of Sarna each year. The distances are 160 or 300 km and at the longer distance it is mandatory rest at one of the checkpoints. All equipment and food required during the race is carried in the sled. The dogs are checked by veterinarians before the start, at each checkpoint, and after finishing.

Epost